REGELGEVING

Het nieuwe Bouwbesluit 2012 dat op 1 april 2012 ingevoerd is, is een belangrijke impuls voor recycling van bitumen dakbedekking. Deze wetgeving eist namelijk het volgende:

“Bouw- en sloopwerkzaamheden worden zodanig uitgevoerd dat tijdens de uitvoering vrijkomend bouw- en sloopafval deugdelijk wordt gescheiden, tenminste in de volgende fracties:

  • als gevaarlijk aangeduide afvalstoffen (Europese afvalstoffenlijst)
  • steenachtig sloopafval
  • gipsblokken en gipsplaatmateriaal
  • bitumineuze dakbedekking
  • teerhoudende dakbedekking
  • teerhoudend asfalt
  • niet-teerhoudend asfalt
  • dakgrind
  • overig afval

Opdrachtgevers hebben dus de plicht om bij hun opdrachtverstrekking het dakdekkersbedrijf en/of sloopbedrijf zodanig te instrueren dat de bitumen dakbedekking ook daadwerkelijk gescheiden wordt afgevoerd. Dakdekkers- en sloopbedrijven wordt geadviseerd om in hun offertes/adviezen opdrachtgevers expliciet te attenderen op deze regelgeving. Klik hier voor een standaard tekst.