Doelstelling en achtergronden

Doelstelling en achtergronden

BRN heeft besloten om de inzamelingstructuur gefaseerd in te voeren in Nederland met het doel:

  • De inzamelmethodiek, inzamelmiddelen en het transport te optimaliseren;
  • De gedefinieerde kwaliteitscriteria en acceptatiecriteria te testen en zo nodig aan te passen
  • Kennis economische consequenties (kostenvoordeel) te verhogen

Alle dakbedekkingsbedrijven en daksloopbedrijven kunnen zich aanmelden.

Aanmelding

Wilt u als dakbedekkings-of sloopbedrijf ook deelnemen en/of heeft u een geschikt project? Meldt u  zich dan aan.
De heren André van den Engel of Peter Ligthart zullen dan contact met u opnemen.

Heeft u direct een interessant project waar bitumen dakafval vrijkomt? Download het acceptatieformulier en stuur het ingevulde formulier ook naar info@brn.nl. U zult vervolgens binnen 5 werkdagen een voorstel ontvangen voor het betreffende project.

Opdrachtgever, inzamelaars, sloopbedrijven, recyclingbedrijven, gebruikers van gerecycled materiaal, overheden en kennisinstituten worden ook uitgenodigd om zich met eventuele vragen tot Bitumen Recycling Nederland te wenden. BRN streeft er naar om een open system inzamelsysteem te realiseren waar alle ketenpartijen aan kunnen deelnemen. Na de pilotfase zal BRN deze partijen de mogelijkheid bieden om zich als partner aan Bitumen Recycling Nederland te verbinden. Maak uw interesse kenbaar via een e-mail aan info@brn.nl.