Doelstelling en achtergronden

Doelstelling en achtergronden

BRN streeft ernaar gefaseerd een inzamelingstructuur in te voeren in Nederland met het doel:

  • De inzamelmethodiek, inzamelmiddelen en het transport te optimaliseren;
  • De gedefinieerde kwaliteitscriteria en acceptatiecriteria te testen en zo nodig aan te passen
  • Kennis economische consequenties (kostenvoordeel) te verhogen

Interesse?

Wilt u als dakbedekkings-of sloopbedrijf ook deelnemen en/of heeft u een geschikt project? Heeft u direct een interessant project waar bitumen dakafval vrijkomt? Neem dan contact op met BRN..

Opdrachtgever, inzamelaars, sloopbedrijven, recyclingbedrijven, gebruikers van gerecycled materiaal, overheden en kennisinstituten worden ook uitgenodigd om zich met eventuele vragen tot Bitumen Recycling Nederland te wenden. BRN streeft er naar om een open system inzamelsysteem te realiseren waar alle ketenpartijen aan kunnen deelnemen. Maak uw interesse kenbaar via een e-mail aan info@brn.nl.