FAQ

Wat is bitumen?

Bitumen is een viskeuze vloeistof die van nature voorkomt in ruwe aardolie. Na fractionele destillatie kan het gescheiden worden van andere bestanddelen van de aardolie zoals nafta, benzine of diesel en blijft het als zwaarste bestanddeel achter.

Wat is Pak Marker?

De PAK marker is een sneltest om hoge gehalten polycyclische Aromatisch koolwaterstoffen (PAK) en daarmee teer te identificeren. Klik hier voor meer informatie over het gebruik van de PAK-marker.

Wat is teer?

Teer wordt verkregen uit steenkool of hout. Vanwege de hoge concentratie van PAK (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) wordt (kool)teer sinds 1990 niet meer in de wegenbouw toegepast en sinds 1980 niet meer op daken.