Disclaimer

Door het benaderen en het gebruik van de website van Bitumen Recycling Nederland verklaart u akkoord te gaan met het volgende:

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van de Bitumen Recycling Nederland website besteden, is het mogelijk dat de informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de website van Bitumen Recycling Nederland worden regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Probasys Benelux is het niet toegestaan, informatie, beeldmateriaal en foto’s, nieuwsberichten en/of berichtgevingen die verstrekt worden via www.brn.nl op enigerlei wijze te verspreiden. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van Bitumen Recycling Nederland website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om Bitumen Recycling Nederland website te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die van de Bitumen Recycling Nederland website is verkregen.

Het copyright van de website en de respectievelijke inhoud berusten bij Probasys Benelux.

© 2013 Bitumen Recycling Nederland. Alle rechten voorbehouden.