BITUMENRECYCLING

Recycling van bitumen dakbedekking

Storten van bitumen dakbedekking is niet meer toegestaan en nodig. Bitumen dakafval kan afhankelijk van de kwaliteit op verschillende wijzen worden hergebruikt:

  • Hergebruik in dakbedekking;
  • Hergebruik in bitumen asfalt;
  • Thermische verwerking met energieterugwinning.

Voor al deze verwerkingstechnieken zijn op dit moment al verschillende installaties operationeel.

Ons doel is om de bitumen dakbedekking zo hoogwaardig mogelijk te verwerken. Cruciaal daarvoor is een betrouwbaar inzamelingssysteem. Des te beter de kwaliteit van bitumen dakafval, des te hoogwaardiger de recycling. Daarom heeft BRN een robuust collectief logistiek systeem opgezet voor de gescheiden inzameling van bitumen dakafval. Hoogwaardige recycling vraagt namelijk om voldoende aanbod van bitumen dakafval.

Wel bitumen, geen teer

Bitumen moet niet worden verward met teer. Bitumen is een aardolieproduct en teer is een steenkoolproduct dat sinds 1985 niet meer toegepast mag worden. Vervuiling van bitumen dakbedekking met teer maakt recycling in dakbedekking en asfalt onmogelijk. BRN hanteert daarom samen met haar partners strikte acceptatie-eisen om vervuiling van hoogwaardig bitumen met teer te voorkomen.