BITUMEN RECYCLING NEDERLAND REIKT EERSTE CERTIFICATEN UIT

Onlangs heeft Bitumen Recycling Nederland (BRN) haar eerste projectcertificaten uitgereikt aan een drietal dakbedekkingsbedrijven die renovatieprojecten succesvol hebben uitgevoerd volgens de eisen van BRN. Dankzij een goede samenwerking tussen de betreffende opdrachtgevers, dakbedekkingsbedrijven en daksloopbedrijf is meer dan 165 ton oude bitumineuze dakbedekking gescheiden van het overige bouw- en sloopafval en afgevoerd naar de recyclingsinstallaties. Hiermee is meer dan 10.000 kg CO2 bespaard.

De projecten zijn:

  • Centraal Boekhuis (complex overflow 2) te Culemborg, uitgevoerd door Boko B.V. Dakbedekkers te Westknollendam.
  • Amphia Ziekenhuis (fase 1) te Breda, uitgevoerd door Innodak te Boxtel.
  • RDM Scheepsbouwloods te Rotterdam, uitgevoerd door Voormolen Dakbedekkingen B.V. te Nieuwerkerk a/d IJssel in samenwerking met sloopbedrijf De Man B.V. te Zevenbergen.

Deze projecten tonen aan dat recycling van bitumen dakbedekking voor gebruik in dakbedekking of in wegenbouwasfalt bij een goede samenwerking tussen alle betrokkenen (opdrachtgever, dakbedekkingsbedrijf, daksloopbedrijf, inzamelaar en recyclingsbedrijf) duurzaam en economisch verantwoord is.

Door het gebruik van gerecyclede bitumen dakbedekking als secundaire grondstof voor de productie van bitumineuze dakbedekking en wegenbouwproducten is minder “virgin” bitumen noodzakelijk. Bitumenrecycling leidt bovendien tot minder uitstoot van CO2.

BRN verwacht binnenkort de volgende certificaten uit te reiken. Op de website www.brn.nl is alle informatie beschikbaar voor de aanmelding van projecten.

Bitumen Recycling Nederland is een initiatief van VEBIDAK (Vereniging Dakbedekkingsbranche Nederland) en Probasys Benelux (vereniging van producenten en leveranciers van bitumen dakbedekkingsmaterialen) met als doelstelling een optimale inzameling van bitumen dakafval te realiseren om daarmee een zo hoogwaardig mogelijk hergebruik van bitumen dakbedekking mogelijk te maken.

11 augustus 2014

Uitreiking certificaat aan Boko en Innodak
Uitreiking certificaat aan Boko en Innodak
Uitreiking certificaat aan Voormolen
Uitreiking certificaat aan Voormolen