Voorbeeld bestektekst

HET VERVANGEN VAN HET BESTAANDE DAKBEDEKKINGSYSTEEM DOOR EEN NIEUW DAKBEDEKKINGSYSTEEM.

Sinds 1 april 2012 is volgens het Bouwbesluit 2012 verplicht om bij het verwijderen van het bestaande dakbedekkingsysteem het sloopmateriaal te scheiden in de navolgende categorieën:

 • bitumineuze dakbedekking
 • teerhoudende dakbedekking
 • steenachtig sloopafval
 • dakgrind
 • overig afval

Na scheiding dienen deze categorieën apart te worden afgevoerd.

Dit leidt tot het volgende plan van aanpak:

 • Onderzoek doen naar de opbouw van de bestaande dakbedekkingconstructie en in het bijzonder naar de opbouw van het bestaande dakbedekkingsysteem
 • Vaststellen of het bestaande dakbedekkingsysteem teerhoudend of een bitumen dakbedekking is
 • De bestaande dakbedekkingconstructie is als volgt opgebouwd: • Het verwijderen van de bestaande dakbedekkingconstructie inclusief het dakbedekkingsysteem overeenkomst de in het Bouwbesluit 2012 gedefinieerde categorieën.
 • De vrijkomende bouwmaterialen scheiden en opslaan in daarvoor bestemde containers
 • In overeenstemming met de BITUMEN RECYCLING NEDERLAND( BRN) voorwaarden en het Bouwbesluit 2012 , de bitumen dakbedekkingmaterialen afvoeren.

Door BRN (Stichting Bitumen Recycling Nederland ) wordt de stroom oude bitumen dakbedekking zodanig gestuurd dat dit zo hoogwaardig mogelijk kan wordt ingezet voor de productie van dakbedekkingmateriaal en als dit niet mogelijk is voor de productie van wegenbouw asfalt.

Optioneel voor dakbedekkingbedrijf

[Naam bedrijf] als deelnemer aan het BRN-project zal zich in samenspraak met de Stichting Bitumen Recycling Nederland inspannen om het bitumen dakbedekkingsmateriaal zo optimaal mogelijk te verwerken. Kijk voor de laatste informatie op www.brn.nl.