BESTEKTEKSTEN

Bestek + Offerte

Het is belangrijk om in bestekken en offertes duidelijk aan te geven dat daksloopwerkzaamheden conform de BRN instructies en het Bouwbesluit worden uitgevoerd.

Klik hier voor een voorbeeld tekst.

Offerte

Deelnemers aan het pilotproject wordt geadviseerd om in hun offertes duidelijk aan te geven dat het daksloopproject conform de BRN instructies wordt uitgevoerd. Dit kan als volgt:

Als deelnemer van Bitumen Recycling Nederland (BRN) zetten wij ons in voor een optimale recycling van de bestaande bitumineuze dakbedekking. De sloopwerkzaamheden, het transport en de eindverwerking van het bitumineuze dakafval voldoen aan de eisen van BRN en het Bouwbesluit. Het Bouwbesluit eist dat bitumen dakbedekking gescheiden wordt gehouden bij bouw- en sloopwerkzaamheden.