Acceptatieproces

BRN stappenplan voor bedrijfslocatiesHeeft u een interessant project waar bitumen dakafval vrijkomt? Of zamelt u op uw bedrijfslocatie bitumen dakafval gescheiden van een ander materiaal in? Dan is dit materiaal waarschijnlijk geschikt voor recycling. Download en stuur het ingevulde formulier naar info@brn.nl. BRN registreert de aanmelding en u zult vervolgens binnen 5 werkdagen een voorstel ontvangen voor het betreffende project of de inzameling op uw bedrijfslocatie. Dit voorstel is onder voorbehoud van definitieve acceptatie van het dakafval. Als uiteindelijk het bitumen dakafval is aangeboden voor recycling, dan ontvangt het dakbedekkings-en/of sloop bedrijf een BRN-certificaat ten behoeve van de dakeigenaar. Voor meer informatie over het proces download het BRN stappenplan voor projectlocaties of het BRN stappenplan voor bedrijfslocaties. Belangrijke aandachtspunten bij het invullen van het acceptatieformulier zijn:

  • Project of bedrijfsinzameling
  • Adresgegevens locatie
  • Projectgegevens (dakopbouw + aantal m²) indien van toepassing
  • Planning
  • Kwaliteit bitumen dakafval
  • Inschatting mogelijke aanwezigheid teer
  • Gegevens inzamelaar (indien van toepassing)

De beschikbaarheid van projectfoto’s en insnijdingen maken de vooracceptatie makkelijker en uiteindelijk een hoogwaardige recycling kansrijker. Vervuiling van het dakafval met teer –ook een zeer kleine hoeveelheid- maakt recycling van bitumen dakafval voor gebruik in dakbedekking of asfalt onmogelijk. Het is daarom belangrijk om het verschil tussen bitumen en teer te weten. Het inzamelingsysteem van BRN is een open systeem. U kunt dan ook gewoon met uw eigen inzamelaar meedoen. Het projectvoorstel bevat o.a. een prijsopgave (type, huur + transport container), planning, aandachtspunten werkwijze, acceptatievoorwaarden, verwerking (incl. kosten). Voor vragen kunt u contact opnemen te de heren André van den Engel (030 606 32 38) of Peter Ligthart (0180 820267).