HOME

Bitumen recycling Nederland (BRN)  is een initiatief van Probasys Benelux, de vereniging van producten en leveranciers van bitumen dakbedekkingsmaterialen, met als doelstelling een optimale inzameling van bitumen dakbedekkingsmateriaal te realiseren om daarmee een zo hoogwaardig mogelijk hergebruik van bitumen dakbedekking mogelijk te maken.

Deelname aan dit inzamelinitiatief staat open voor alle partijen in de keten. Van dakbedekkingsbedrijf, sloper, inzamelaar, recyclingbedrijf tot afnemer van gerecycled dakbedekkingsmateriaal. Voor meer informatie over deelname, klik hier.

Als we ons realiseren dat bitumineuze bouwproducten (zoals bitumen asfalt) al de meest gerecyclede bouwproducten in de wereld zijn, dan is het zonde dat een hoogwaardig product als bitumen dakbedekkingsmaterialen door een niet optimale sloop- en inzamelmethodiek op een nog te beperkte schaal worden gerecycled. Door samenwerking in de keten wil BRN recycling de noodzakelijk impuls geven. De tijd voor loze recycling claims is voorbij. BRN werkt samen met partners die al jaren bewijzen dat recycling van bitumen dakafval technisch en economisch mogelijk is.

Door de samenwerking binnen BRN worden gebouweigenaren, verwerkers en andere betrokken alle zorg uit handen genomen. Van plaatsing van container, transport, administratie tot verwerking. Maar met de zekerheid dat het bitumen dakafval op een zo hoogwaardig mogelijke wijze economisch en ecologisch verantwoord wordt verwerkt.

DOELSTELLINGEN EN ACHTERGROND

BRN gaat de inzamelingstructuur gefaseerd in Nederland invoeren. Op dit moment kunnen dakbedekkingsbedrijven en daksloopbedrijven zich aanmelden voor deelname.

Gebouweigenaren brengen wij graag vrijblijvend in contact met bedrijven die de werkzaamheden conform de BRN-regels kunnen uitvoeren.

DEELNEMERS

Klik hier voor de deelnemende bedrijven.

ACCEPTATIEPROCES

Heeft u een interessant project waar bitumen dakafval vrijkomt?
Lees hier meer over het acceptatieproces, en vul het aanmeldingsformulier in en BRN neemt contact met u op.

PROJECTEN

Klik hier voor een overzicht van enkele gerealiseerde projecten.

Op dit moment is via BRN 283.200 kg bitumen dakbedekking gerecycled en circa 18.000 kg CO2 bespaard.