HOME

Bitumen recycling Nederland (BRN)  is een initiatief van Probasys Benelux, de vereniging van producten en leveranciers van bitumen dakbedekkingsmaterialen, met als doelstelling een optimale inzameling van bitumen dakbedekkingsmateriaal te realiseren om daarmee een zo hoogwaardig mogelijk hergebruik van bitumen dakbedekking mogelijk te maken.

Deelname aan dit inzamelinitiatief staat open voor alle partijen in de keten. Van dakbedekkingsbedrijf, sloper, inzamelaar, recyclingbedrijf tot afnemer van gerecycled dakbedekkingsmateriaal. Voor meer informatie over deelname, klik hier.

Als we ons realiseren dat bitumineuze bouwproducten (zoals bitumen asfalt) al de meest gerecyclede bouwproducten in de wereld zijn, dan is het zonde dat een hoogwaardig product als bitumen dakbedekkingsmaterialen door een niet optimale sloop- en inzamelmethodiek op een nog te beperkte schaal worden gerecycled. Door samenwerking in de keten wil BRN recycling de noodzakelijk impuls geven. De tijd voor loze recycling claims is voorbij. BRN werkt samen met partners die al jaren bewijzen dat recycling van bitumen dakafval technisch en economisch mogelijk is.

Door de samenwerking binnen BRN worden gebouweigenaren, verwerkers en andere betrokken alle zorg uit handen genomen. Van plaatsing van container, transport, administratie tot verwerking. Maar met de zekerheid dat het bitumen dakafval op een zo hoogwaardig mogelijke wijze economisch en ecologisch verantwoord wordt verwerkt.